Na jaki czas zawrzeć umowę licencyjną na grę

Stajesz przed koniecznością zawarcia umowy licencyjnej na wydanie gry i zastanawiasz się na jaki czas są zawrzeć? Czy na czas określony – 5, a może 10 lat? Czy może na czas nieokreślony? Wbrew pozorom, pytanie to jest bardzo istotne i ma wiele – nie tylko biznesowych – niuansów.

Od strony prawnej kwestia, która może okazać się niemałym zaskoczeniem, dotyczy możliwości rozwiązania umowy licencyjnej zawartej na czas nieoznaczony.

Warto wiedzieć, że rozwiązaniem wprowadzonym polską ustawą o prawie autorskim jest, że każda licencja udzielona na czas dłuższy niż pięć lat uważana jest po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony. Wynika to z art. 68 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który ma takie brzmienie:

Art. 68. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Przepis ten budzi liczne kontrowersje w środowisku gamedevu (a przynajmniej wśród prawników). Z jego brzmienia wynika bowiem, że umowę licencyjną zawartą na okres dłuższy niż 5 lat, po upływie tego okresu, można zawsze wypowiedzieć.

W środowisku prawniczym istnieje spór o to, czy przepisy te można wyłączyć lub zmodyfikować umownie, a jeśli tak, to jak bardzo. A w związku z tym, czy przy zawieraniu umowy licencyjnej na okres dłuższy niż 5 lat trzeba liczyć się z ryzykiem, że zostanie ona po okresie 5 lat wypowiedziana.

Pozostawiając spory i dywagacje na boku, warto wiedzieć, że ryzyko wypowiedzenia umowy przez drugą stronę może być zmniejszone różnego rodzaju postanowieniami umownymi, które uregulują bardziej precyzyjnie wzajemne intencje stron.

Na przykład można wprowadzić obowiązek zapłaty kary umownej lub zobowiązanie do niewypowiadania umowy w ściśle określonym terminie. Innym rozwiązaniem może być też ustalenie w umowie odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia. Więcej o tym przeczytasz w kolejnym wpisie.

Ile wynosi okres wypowiedzenia licencji

O ile nic innego nie ustalicie w umowie, ustawowy termin wypowiedzenia licencji przez twórcę wynosi jeden rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Przykładowo:

  • Jeśli jesteś twórcą i umowę wypowiesz 1 maja 2022 – umowa licencyjna zostanie rozwiązana ze skutkiem na 31 grudnia 2023
  • Jeśli jesteś twórcą i umowę wypowiesz 30 grudnia 2022 – umowa licencyjna zostanie rozwiązana ze skutkiem na 31 grudnia 2023

Powyższe dotyczy oczywiście licencji udzielonej na czas dłuższy niż 5 lat (kiedy znajdujecie się już w okresie po upływie okresu pięcioletniego) oraz licencji udzielonych na czas nieoznaczony (a Ty jesteś twórcą), a do tego zawsze „o ile umowa nie stanowi inaczej”.

Umowy licencyjne zawarte na 5 lat lub mniej nie mogą być wypowiedziane, chyba że strony w umowie wyraźnie przewidzą taką możliwość.

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu