Praca zdalna – Kontrola stanowiska pracy podczas pracy zdalnej

Kontrola stanowiska pracy podczas pracy zdalnej

Choć praca zdalna to temat mocno wyeksplorowany przez pandemiczne doświadczenia, wraz z wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy pojawia się szereg nowych regulacji w tym zakresie. Jedną z ważnych zmian jest ta dająca pracodawcy możliwość kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

W jakich obszarach można przeprowadzać taką kontrolę? I jak takie kontrole będą wyglądać w praktyce?

Czy (i jak) pracodawca może skontrolować pracownika na pracy zdalnej?

Zgodnie z przepisem art. 6728 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika – chodzi tu o kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

W praktyce taka kontrola musi zostać uzgodniona z pracownikiem. Przeprowadza się ją w miejscu wykonywania pracy zdalnej, w godzinach pracy pracownika.

Ustawa nie wskazuje jednak żadnych konkretnych metod kontroli: na przykład czy kontrola musi zawsze nastąpić na miejscu, czyli w miejscu zamieszkania pracownika, czy też może być przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Warto pamiętać przede wszystkim, aby kontrola nie była nadmiarowa, lecz odpowiadała potrzebom pracodawcy i nie naruszała uprawnień pracownika.

Oznacza to w szczególności, że pracodawca musi sam podjąć decyzję, jak realnie zbadać pracę wykonywaną zdalnie.

Sposobów może być wiele. Kontrola może być prowadzona w różnych zakresach, od wyrywkowych – poczynając od poproszenia pracownika o włączenie kamery, sprawdzenie czy pracownik jest przy komputerze, pod telefonem czy też jest dostępny w konkretnej aplikacji; po bardziej złożone i kompleksowe.

Kontrola może przykładowo przybrać postać spotkania zdalnego, podczas którego pracownik poprzez połączenie online pokazuje stanowisko pracy.

Podczas takiego spotkania pracodawca może odebrać wywiad, spisać notatkę albo mailowo potwierdzić to, co zostało ustalone podczas kontroli. 

Jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowego wykonywania pracy zdalnej?

Jeśli pracodawca stwierdzi w trakcie kontroli uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bhp lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, może zobowiązać pracownika do usunięcia uchybień we wskazanym terminie lub nawet cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.

Warto zaznaczyć, że w zakresie organizacji miejsca pracy zgodnie z zasadami bhp to pracownik jest do tego zobowiązany.

Natomiast pracodawca ma go tylko poinformować w jasny i zrozumiały sposób, jak powinno to prawidłowo wyglądać. 

Praca zdalna a dane osobowe

Zgoła inaczej jest w kwestii ochrony informacji i ochrony danych osobowych. Jako że praktyka pokazuje, że praca zdalna jest wykonywana głównie przez pracowników biurowych, to podstawową kwestią będzie ochrona informacji poufnych i danych osobowych przed wyciekiem. Takie działania nakłada na pracodawców i pracowników RODO.

W szczególności, zgodnie z tzw. zasadą czystego biurka, która obowiązuje w miejscu pracy, dokumenty papierowe powinny znajdować się w zamkniętych szafkach niedostępnych dla osób trzecich.

Drugi istotny aspekt ochrony danych, to praca w miejscu ograniczającym ryzyko ich wycieku. Może więc okazać się, że pracodawca nie zgodzi się na pracę z miejsc powszechnie dostępnych, takich jak kawiarnie czy inne ogólnodostępne przestrzenie. P

o więcej wiedzy o danych osobowych w kontekście pracy zdalnej zapraszamy do tego artykułu.

Potrzebujesz pomocy z wprowadzeniem i wdrożeniem nowych przepisów o pracy zdalnej? Nadal nie jesteś pewien jak powinna zostać przeprowadzona kontrola?  Nie zwlekaj i zgłoś się do prawnika specjalizującego się w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych.

***

Czytaj również:

PRACA ZDALNA – OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY I ZWROTU KOSZTÓW

Już od 7 kwietnia 2023 zaczyna obowiązywać nowelizacja kodeksu pracy, wprowadzająca regulacje na temat pracy zdalnej. Pracownicy zyskują wiele nowych możliwości, a na pracodawców spada wiele nowych zobowiązań. W tym również obowiązek wyposażenia stanowiska pracy i zwrotu kosztów

Jednym z kluczowych, a zarazem najbardziej kłopotliwych zagadnień pojawiających się w ramach tych zmian jest tzw. dodatek za  pracę zdalną – czyli temat pokrycia kosztów, które są niezbędne do świadczenia pracy zdalnej oraz bezpośrednio z nią związane… [Czytaj dalej…]

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu