Wypowiedzenie umowy licencyjnej na czas nieoznaczony – jak się zabezpieczyć?

Wypowiedzenie umowy licencyjnej na czas nieoznaczony – jak się zabezpieczyć

Jak już wiesz z naszego poprzedniego wpisu, przepisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej zawartej na czas nieoznaczony są dość specyficzne i w efekcie mogą okazać się bardzo niekorzystne, dla obu stron, w tym też dla licencjobiorcy.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z zawieraniem takich umów, warto wprowadzić do umowy postanowienia zabezpieczające, czyli takie, które wprowadzą większą trwałość i kontrolę stron wobec stanu niepewności, jaki może się łączyć z tego rodzaju licencją.

Jakie to mogą być rozwiązania? Poniżej przedstawiamy kilka naszych porad:

Określ w umowie licencyjnej okres wypowiedzenia

Po pierwsze, możesz określić w umowie odpowiednio długi, nawet kilkuletni, okres wypowiedzenia umowy licencyjnej.

Dzięki temu możesz zapewnić sobie odpowiednio długi okres eksploatacji utworu, nawet w sytuacji, gdy dojdzie do wypowiedzenia licencji przez drugą stronę.

Zadbaj o los wyprodukowanych egzemplarzy

Jednym ze sposobów na zmniejszenie szkód (a dokładniej utraconych korzyści) związanych z nagłym zakończeniem licencji jest wprowadzenie do umowy mechanizmów przewidujących, że wyprodukowane egzemplarze można sprzedawać również po rozwiązaniu umowy, a zyski z nich podlegają podziałowi zgodnie z ustaleniami umownymi z okresu licencji.

Chodzi tu oczywiście o egzemplarze, które zostały wyprodukowane jeszcze w czasie obowiązywania licencji.

Zobowiązanie do niewypowiadania umowy w określonym terminie

Boisz się, że umowa zostanie niespodziewanie wypowiedziana lub okres produkcji może trwać dłużej niż 5 lat i nie zdążysz na grze zarobić?

Sposobem na to może być zobowiązanie drugiej strony (lub obu stron) do niewypowiadania umowy licencyjnej na grę w odpowiednio długim terminie (np. 10 czy 15 lat od chwili podpisania umowy).

Kary umowne na wypadek wypowiedzenia umowy

Rozwiązaniem, które może zarówno zniechęcić drugą stronę od wcześniejszego rozwiązywania umowy, jak i zapewnić Ci finansową rekompensatę na wypadek, gdy mimo wszystko do tego dojdzie, jest tzw. kara umowna.

Wprowadzenie obowiązku jej zapłaty na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i odpowiednio dolegliwa wysokość kary umownej należnej do zapłaty często są skutecznym regulatorem trwałości i jakości zobowiązań umownych. Dotyczy to wszelkich umów.

Taką karę umowną zastrzega się czasem także w sytuacji, gdyby umowa licencyjna została wypowiedziana, pomimo że strony umówiły się, że licencja jest udzielona wprawdzie na czas nieokreślony, lecz bez możliwości jej wypowiedzenia. Obowiązek zapłaty kary umownej miałby się aktywować w sytuacji, gdy jedna ze strona mimo ustaleń wypowiada licencję, powołując się na postanowienia art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

To tylko przykładowa lista mechanizmów umownych, które mogą pomóc Ci zmniejszyć ryzyko związane z licencją na czas nieoznaczony. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze rozumiesz te kwestie lub potrzebujesz praktycznej pomocy w negocjacjach takiej umowy, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Więcej porad znajdziesz też w naszej książce: Poradnik prawny dla gamedevu.

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu