Umowa z testerami gier na playtesty

Umowa z testerami gier na playtesty

Testowanie gier przez faktycznych użytkowników to ważny moment w czasie produkcji gry. Playtesty organizowane są na różnych etapach i w różnych celach, a testom poddawane są nie tylko gry, które w danej chwili są na etapie produkcji, ale też te, które są już dostępne na rynku.

Dzięki playtestom branża dowiaduje się wiele na temat sympatii do bohaterów, łatwości przyswajania zasad mechaniki gry przez graczy, jak również o błędach, które trzeba poprawić. 

Żeby pozyskać tę cenną wiedzę od graczy, trzeba najpierw odpowiednio zabezpieczyć interesy studia, w tym tajemnice jego przedsiębiorstwa.

Ten artykuł poświęcony jest umowom na playtesty, a nie QA (quality assurance). Umowy dotyczące QA są bardziej złożone i mają na celu nie tyle poznanie wrażeń graczy, co wyeliminowanie z gry błędów i glitchy. 

NDA w umowie na testowanie gier

Jednym z podstawowych kroków na drodze do ochrony interesów studia przy testowaniu gier jest podpisanie z graczami NDA, czyli non disclosure agreement (umowa o zachowanie poufności). Umowa taka określa obowiązek testera do zachowania w poufności wszystkich materiałów, w tym gier, które ujawniono testerowi w czasie playtestów.

Umowa z testerami gier na playtesty

Poufnością obejmuje się również treści ankiet i wywiadów, które przeprowadza się po testach. Oczywiście warto wskazać w NDA, że poufnością objęte są ogólnie wszystkie materiały i informacje ujawniane w czasie testów.

Studia gamedev to miejsca, w których informacje o grach można znaleźć nie tylko w dokumentach, ale i na ścianach. Notatki na niestartych po spotkaniu zespołu tablicach mogą dostarczyć informacji o bohaterach czy wątkach fabuły przygotowywanych gier. W tym zakresie studio na pewno powinno mieć kontrolę kiedy i co pokaże światu. 

Dobre NDA powinno być zawierane na czas nieokreślony, bez możliwości jego wypowiedzenia. Ponadto powinno być precyzyjne.

Szczególnie dokładnie należy określić w nim co konkretnie studio może zrobić w przypadku, gdy tester naruszy obowiązek zachowania poufności. Może być to żądanie zapłaty kary umownej, odszkodowania czy prawo do żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się playtest.

Istotne jest też zobowiązanie testera do usunięcia wszelkich kopii materiałów przekazanych przez studio w związku z testami (np. wykonanych po kryjomu zdjęć czy filmów z rozgrywki).

Nagrywanie testerów gier w czasie testów wymaga ich zgody

Możliwość obserwowania graczy w ich naturalnym środowisku jest równie cenne, jak zbieranie ich opinii po rozgrywce. Reakcje na dialogi, wygląd bohatera, zderzenie z trudnym zadaniem, wszystko to może stanowić cenny element do analizy potrzeb graczy. Dlatego testy są czasem również nagrywane. 

Aby móc nagrywać wizerunek testerów i wykorzystywać go do analizy ich zachowania, należy uzyskać na to zgodę samych zainteresowanych. Najłatwiej jest dodać do umowy odpowiednie oświadczenia testerów upoważniające do utrwalania wizerunku w formie nagrania i wykorzystania takiego nagrania do ściśle określonych celów związanych z testami.

Pamiętaj też, że wizerunek testera może być identyfikującymi testera danymi osobowymi. Oznacza to, że ich zbieranie i przetwarzanie wymaga zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (w tym RODO).

Forma NDA z testerami gier

Większość testów gier odbywa się w biurach producentów gier, gdzie łatwiej jest kontrolować zachowanie graczy i nie dopuścić do naruszenia poufności całego procesu. W takiej sytuacji umowy NDA podpisuje się odręcznie, czyli z zachowaniem tradycyjnej formy pisemnej.

Czasem testy gier odbywają się jednak zdalnie. Dotyczy to przede wszystkim testowania gier, które są już obecne na rynku, ale nie wyłącznie. W takiej sytuacji można zdecydować się też na zawieranie umów NDA w formie elektronicznej (o ile umowa nie zawiera jednocześnie postanowień dot. nabycia praw autorskich do tego co tester stworzy w czasie testowania).

Jak napisać umowę na testowanie gry

W zależności od tego, gdzie odbywają się testy gry (czy w biurze studia czy zdalnie), w umowie z testerami powinny znaleźć się też inne zapisy, na przykład: 

  • określenie dodatkowych obowiązków testerów (np. zainstalowania oprogramowania czy gry oraz ich usunięcia po zakończeniu testów)
  • określenie czasu i miejsca przeprowadzania testów
  • zobowiązanie testera do stosowania się do dodatkowych regulaminów (np. przepisów bezpieczeństwa w miejscu odbywania testów)

Warto również dodać do umowy zapisy o ograniczeniu odpowiedzialności prowadzącego testy, szczególnie w przypadku, gdy playtesty odbywają się zdalnie. Jeśli tester będzie musiał samodzielnie przeprowadzić instalację oprogramowania wskazanego przez prowadzącego, na swoim własnym sprzęcie, organizatorowi playtestów trudno jest brać na siebie ryzyko za efekty takiej instalacji.

Rekrutacja testerów

Na sam koniec wrócimy jeszcze do pierwszego etapu organizacji testów, którym jest rekrutacja samych graczy. Często odbywa się to za pomocą elektronicznego formularza.

Warto zdawać sobie sprawę, że udostępnienie takiego elektronicznego narzędzia do kolekcjonowania danych osobowych testerów w celu ich rekrutacji wymaga poinformowania użytkowników o celach, w jakich formularz ten jest wykorzystywany.

W praktyce oznacza to, że formularz powinien być umieszczony w Internecie wraz z regulaminem, w którym opiszemy kto go udostępnia i do jakich celów.

W regulaminie takim warto jest też umieścić zastrzeżenia co do samych testerów – np. ich wieku.

Potrzebujesz umowy z testerami gier na playtesty?

Jeśli planujesz organizację testów z graczami i potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentacji (umów, regulaminów) związanej z tym projektem, skontaktuj się z nami.

Posiadamy solidne doświadczenie w obsłudze branży gamdev, a także jako prawnicy wewnętrzni i z chęcią pomożemy w organizacji playtestów od strony formalnej.

***

UMOWA Z WYDAWCĄ GRY – CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED JEJ PODPISANIEM

Negocjacje umowy z wydawcą gry to bardzo ważny etap pracy nad projektem. To tutaj kształtuje się i zostaje wyrażona wizja tego, jak ma wygadać współpraca pomiędzy deweloperem a wydawcą.

Niezależnie od tego czy jesteś wydawcą czy deweloperem, to jeśli zamierzasz zawrzeć umowę na wydanie gry, warto abyś zadał sobie następujące pytania, które pomogą uporządkować i wyartykułować Twoje oczekiwania względem drugiej strony… [Czytaj dalej… ]

***

Przeczytaj również te artykuły:

NDA na rozmowy z inwestorem studia gamedev

Umowa z wydawcą gry – co warto wiedzieć przed jej podpisaniem

Jak nabywać assety studia gamingowego 

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu